Planners

Speciale i samskabelse

I mit afsluttende speciale på IT-Universitetet København udforskede jeg sammen med to medstuderende, hvordan man kan understøtte samskabelse i praksis i det offentlige. Med afsæt i Service Design resulterede dette i udviklingen af et digitalt værktøj, Planners [prøv den interaktive prototype], til at understøtte projektplanlægning.

Prototyping // Design

Gennem hele vores proces producerede vi data som en del af at blive klogere på vores designudfordring samt løsningen. Dette bestod af en kombination af interview, observationer, workshops, brugertests, kvantitative sprøgeskemaer, system mappings mm.